Ceza Hukuku
Previous

Ceza Hukuku

Sözleşmeler Hukuku
Next

Sözleşmeler Hukuku

Miras Hukuku

Miras hukuku, kişilerin vefatları sonrası kalan malvarlığının (aktif ve pasif), akıbetinin ne olacağı, kimler arasında ne oranda paylaşılacağı gibi hususlar ile ilgilenir. Murislerin sağlıklarında yapmış oldukları işlemlerde, belirli koşulların varlığı halinde miras hukukunun konusunu teşkil edebilir.
Bu bağlamda hkuk büromuz tarafından, murislerin gerek sağlıklarında yapmış oldukları işlemler neticesi oluşan ihtilaflar gerekse terekeye ilişkin ihtilaflara ilişkin hukuki süreçlerde müvekkillerimiz temsil edilebilmektedir.

Miras Hukuku Alanında Çalıştığımız Konular

    Miras Sözleşmeleri
    Muris Muvazaası
    Vasiyetname
    Mirasta Tenkis
    Mirastan Iskat

Makaleyi Paylaşın

İlgili Etiketler