Değerli ziyaretçimiz hukuk büromuz ile iletişim kurmanız halinde işlenebilecek kişisel verilerinize ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) uyarınca büromuz kurucusu “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Av. Emrah Sevgi (Sevgi Hukuk ve Arabuluculuk) tarafından sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır ve sesli olarak sizlere dinletilmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni ile Avukat Emrah SEVGİ (Bundan böyle “Sevgi Hukuk ve Arabuluculuk” olarak bahsedilecektir) kimliği tarafından (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)

İşbu iletişim numarası, Sevgi Hukuk ve Arabuluculuğa ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Sevgi Hukuk ve Arabuluculuk (Avukat Emrah Sevgi) nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b)

İşbu alanda size hitap edebilmemiz ve aramanıza konu hususu araştırabilmemiz için adınızı ve soyadınızı, sizinle irtibat kurabilmek ve/veya bilgi alma talebinizi karşılayabilmek olası soru, öneri ve şikayetleriniz hakkında size bilgi vermek ya da iletinize cevap verebilmek, olumsuz bir durumda delil olarak kullanmak için telefonun numaranızı, dosya bilgilerinizi ve e-posta adresinizi; bunun dışında santral sistemi üzerinden ödeme yapmak istediğinizde ödeme tutarları, kredi kartı bilgilerinin bir kısmı, ödemeye ilişkin bilgiler gibi muhasebesel ve ekonomik veriler ile bizimle çağrı merkezimiz üzerinden paylaştığınız tüm kişisel verilerinizi sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerimizi eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmek amacı ile işlemekte ve kayıt altına almaktayız. Yine size daha iyi yardımcı olabilmek, talebinize en iyi cevabı verebilmek amacıyla aramanıza konu hususu araştırabilir ve bu araştırmalarda elde ettiğimiz kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

Burada tarafınızca 3.kişilere ilişkin olarak yapılan veri aktarımlarında ilgili kişinin KVKK. m.10’a uygun olarak aydınlatıldığını ve aktarıma ilişkin her türlü güvenlik tedbirinin tarafınızca alındığını kabul etmiş olursunuz.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)

Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, talebiniz hakkında işlem yapabilmek, araştırabilmek, olası sorularınıza cevap verebilmek veya talebinize konu işlemi gerçekleştirebilmemiz için, gerekli olduğu ölçüde, ofisimiz bünyesinde görevli ve iletinize konu ilgili bölümden sorumlu çalışma arkadaşlarımızla, bizimle gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan bizden bağımsız ancak bize hizmet veren çözüm ortaklarımızla, aramanız kapsamında işlem yapabilmek amacıyla yalnızca gerektiğinde ilgili 3. Kişilerle ve resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir. Otomatik ödeme sistemleri üzerinden ödemelerinizi yapabilmeniz amacıyla BDDK lisanlı kuruluş ile kredi kartı bilgileri, ödeme tutarı gibi kişisel verileriniz paylaşılabilmektedir. Manuel veya otomatik yollarla çağrı analizlerinin yapılması, çağrı kayıt işlemlerinin yapılması, sms gönderimi, otomatik çağrıların yapılabilmesi, çağrı karşılama, santral üzerinden ödemeleriniz yapılabilmesi gibi tüm santral aktivitelerinin gerçekleşmesi amacıyla da tüm kişisel verileriniz ve kredi kartı bilgileri, ödeme tutarı gibi kişisel verileriniz BTK lisanslı kuruluş ile paylaşılabilmektedir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)

Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan hukuki sebeplerden, talebiniz mevcut ve/veya olası bir sözleşme ilişkisi ile ilgili ise “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebebi ile ve yine talebiniz kapsamında yükümlülüklerimizin ifası ile ilgili ise “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine, “veri sorumlusunun meşru menfaati için kişisel veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine ve son olarak da talebinize konu olabilecek “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” sebebi ile işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, çağrı merkezimiz üzerinden otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d)

Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;

e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;

g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize Avukat Emrah Sevgi - Halaskargazi Cd. No: 105 K.3 D. 8 Osmanbey Şişli İstanbul veya kayıtlı elektronik posta yolu ile emrah.sevgi@hs02.kep.tr adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Yayım Tarihi: 13 Şubat 2021