İdare Hukuku
Previous

İdare Hukuku

İş Hukuku
Next

İş Hukuku

İcra - İflas Hukuku

İcra ve iflas hukukunu, sadece alacak tahsili olarak görmek bu alana oldukça dar bir bakış açısıdır. Müvekkillerimizin tarafımızdan, bir alacaklarının tahsilini talep etmeleri durumunda, tarafımızca öncelikle herhangi bir dava açılmasına gerek görülmemesi halinde, icra veya iflas yollarından birisi seçilerek ilgili alacağın tahsili için gerekli hukuki işlemler başlatılabilmektedir. Müvekkillerimizin tarafımıza bir alacak tahsili için müracaat etmeleri durumunda öncelikli olarak tarafımızca ilgili alacağın tahsil kabiliyeti incelenmektedir. Ancak bir alacağın tahsil olasılığı, bir alacağın tahsili amacıyla icra veya iflas takip süreçlerine başlanmasına ilişkin zorunluluğu ortadan kaldırmamaktadır. Özellikle kurumsal yapıda olan firmaların alacaklarının tahsili için hukuki işlem başlatmalarında, muhasebesel kayıtları açısından büyük yarar bulunmaktadır. Bu bağlamda da alacağın tahsil olasılığı, bir icra takibine başlanmasına karar sürecini etkilememelidir.

Avukat Emrah Sevgi tarafından, teminatlı (özellikle ipotekli alacaklar) ve teminatsız alacaklarının tahsili için gerekli hukuki işlemler yapılmakta ve her dosyaya ilişkin olarak da müvekkillerinin yapısına göre düzenli raporlamalar yapılmaktadır. Şuan itibariyle ağırlıklı olarak kurumsal firmaların teminatlı ve teminatsız alacaklarının takibinin yapıldığı Sevgi Hukuk Bürosu' nda; gerekli şeffaflığın sağlanabilmesi için ilgili dosya süreçleri, müvekkilleri tarafından internet ortamında izlenebilmektedir.

İcra ve iflas hukuku sadece alacaklının haklarını koruyan bir hukuk sistemi olmayıp kamusal yapısı gereği borçluların da haklarını gözeten bir hukuk sistemidir. Bu nedenle Avukat Emrah Sevgi tarafından; icra ve iflas hukukuna sadece bir alacak tahsili sistemi olarak bakılması doğru görülmemektedir. Bu nedenle ilgili hukuk sisteminin tanıdığı hukuki çarelere, borçlu lehine olarak da Sevgi Hukuk Bürosu tarafından başvurulabilmektedir.

 

İcra ve İflas Hukuku Alanında Çalıştığımız Konular

  • İpotek Takipleri

  • Kambiyo Takipleri

  • İlamlı ve İlamsız Takipler

  • Menfi Tespit Davaları

  • İflas Davaları

  • İflas Takipleri

  • İflas Ertelemesi Davaları

  • Konkordato

Makaleyi Paylaşın

İlgili Etiketler