İcra Müdürlüklerinde Temsil

İcra ve İflas Müdürlüklerinde, herhangi birisini temsil yetkisi, sadece avukatlara tanınmış bir yetkidir. Bizler de bu yetki çerçevesinde, müvekkillerimizin hukuki iş ve işlemlerini müvekkillerimizin adına takip etmekteyiz. Bu çerçevede icra müdürlüklerinde temsil hizmetimizi iki ana başlık altında inceleyebiliriz.


Bireysel İcra Takipleri

Gerçek kişilerin alacaklı veya borçlu sıfatı ile icra iflas müdürlüklerinde temsil edilmesidir. Alacaklı sıfatı ile, alacaklarının tahsil edilmesi amacıyla tarafımıza müracaat eden müvekkillerimiz için en doğru takip yolunun seçilerek, müvekkillerimizin alacaklarına en hızlı şekilde kavuşmalarını sağlamak hedeflenir. Ancak günümüzün ekonomik ve ticari koşulları nedeniyle bu hedefe ulaşmak zorlaşmaktadır. Bu nedenle kişilerin herhangi bir borç-alacak ilişkisine girmeden önce bir avukattan ya da tarafımızdan görüş almalarında büyük fayda bulunmaktadır.

Hukuk büromuzun, "tahsilat yoksa ücret de yok (no collection no fee)" gibi bir ücret politikası bulunmamaktadır. Asgari ücret tarifesinin altında kalmamak kaydıyla başarıya göre ücret kararlaştırılması olasıdır.


Kurumsal İcra Takipleri

Tüzel kişilerin, alacaklı sıfatına haiz oldukları toplu dosyalarının belirli bir iş akış çizelgesi çerçevesinde takip edilmesidir. Mesleki deneyimlerimiz sonucu oluşturduğumuz istatistiki veriler, tahsilat sistemleri (telefonla arama yöntemleri, doğru zamanda haciz..vs) ve psikolojik değerlendirmeler kurumsal müvekkillerimizin alacak takibinde en önemli araçlarımızdır.

Makaleyi Paylaşın

İlgili Etiketler